Ilustrasi wiktionary
Oleh Ahmad Fauzi

"Ahmad dan Turmudzi, dan disahihkan oleh An Nasai, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata; Orang-orang Yahudi pernah menghadap Nabi SAW kemudian mereka berkata; "Ceritakanlah padaku, apa itu halilintar?" Beliau menjawab; "Salah seorang malaikat yang diserahi awan.

Di tangannya ada cemeti api yang dipergunakan untuk menghalau awan menurut perintah Allah." Kemudian mereka bertanya; "Lantas yang kami dengar itu suara apa?" Beliau menjawab; "Suara malaikat."

Ibnu Mirdawaih meriwayatkan dari Amr bin Nijad Al Asyari, ia berkata Rasulullah SAW bersabda; " Guntur itu adalah malaikat yang menghalau awan dan kilat adalah mata malaikat yang bernama Rufil."

Ibnu Mirdawaih meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah pernah bersabda; "Sesungguhnya ada seorang malaikat yang diserahi awan.

Ia menguasai arah dan tinggal di anak bukit. Di tangannya ada cemeti. Apabila ia berdiri (mengangkat)  maka alat tersebut menimbulkan kilat. Apabila ia membentak maka alat tersebut menimbulkan gelegar dan apabila ia memukul maka alat tersebut menimbulkan petir."
Bagikan :

Tambahkan Komentar