Lirik Wahyu Kolosebo karya Walisongo

Rumekso ingsun laku nisto ngoyo woro
Kelawan mekak howo, howo kang dur angkoro
Senadyan setan gentayangan, tansah gawe rubeda
Hinggo pupusing jaman

Hameteg ingsun nyirep geni wiso murko
Maper hardening ponco, saben ulesing netro
Tinambaran sih kawelasan, ingkang paring kamulyan
Sang Hyang Jati Pengeran

Jiwanggo kalbu, samudro pepuntoning laku
Tumuju dateng gusti, Dzat Kang Amurbo Dumadi
Manunggaling kawulo gusti, krenteg ati bakal dumadi
Mukti ingsun …tanpo piranti

Sumebyar ing sukmo madu sarining perwito
Maneko warno prodo, mbangun projo sampurno
Sengkolo tido mukso, kolobendu nyoto sirno
Tyasing roso mardiko,……..

Mugiyo den sedyo pusoko Kalimosodo
Yekti dadi mustiko, sajeroning jiwo rogo
Bejo mulyo waskito, digdoyo bowo leksono
Byar manjing sigro-sigro

Ampuh sepuh wutuh, tan keno iso paneluh
Gagah bungah sumringah, ndadar ing wayah-wayah
Satriyo toto sembodo, Wirotomo katon sewu kartiko
Kataman wahyu ……..Kolosebo

Memuji ingsun kanthi suwito linuhung
Segoro gando arum, suh rep dupo kumelun
Tinulah niat ingsun, hangidung sabdo kang luhur
Titahing Sang Hyang Agung

Rembesing tresno, tondo luhing netro roso
Roso rasaning ati, kadyo tirto kang suci
Kawistoro jopo montro, kondang dadi pepadang
Palilahing Sang Hyang Wenang

Nowo dewo jawoto, tali santiko bawono
Prasido sidhikoro, ing sasono asmoroloyo
Sri Narendro Kolosebo, winisudo ing gegono
Datan gingsir….sewu warso


Arti dan makna Wahyu Kolosebo
Rumekso ingsun laku nisto ngoyo woro
kujaga diriku dari berbuat nista mengelantur (sekehendak hati)

Kelawan mekak howo, howo kang dur angkoro
dengan mengendalikan hawa, hawa nafsu yang diliputi angkara murka

Senadyan setan gentayangan, tansah gawe rubeda
walaupun setan gentayangan selalu membuat gangguan

Hinggo pupusing jaman
hingga akhir jaman

Hameteg ingsun nyirep geni wiso murko
sekuat tenaga diriku memadamkan api, bisa (racun), murka

Maper hardening ponco, saben ulesing netro
Mengendalikan Panca Indra, dalam setiap kedipan mata

Linambaran sih kawelasan, ingkang paring kamulyan
dilandasi belas kasih, Sang Pemberi Kemulyaan

Sang Hyang Jati Pengeran
Sang Maha Penguasa Sejati

Jiwanggo kalbu, samudro pepuntoning laku
Bertahta di kalbu, samudera pemandu laku

Tumuju dateng Gusti, Dzat Kang Amurbo Dumadi
menuju Tuhan, Dzat pemelihara mahkluk

Manunggaling kawulo Gusti, krenteg ati bakal dumadi
Ketika diri sudah bersatu Irama dengan Tuhan, Segala kehendak hati akan menjelma menjadi kenyataan.

Mukti ingsun ... tanpo piranti
kejayaanku ...tanpa syarat (alat)

Sumebyar ing sukmo madu sarining perwito
menyebar merata di sukma.. madu sari perwita

Maneko warno prodo, mbangun projo sampurno
beraneka warna prada (prodo: guratan tinta emas pada batik), membangun kesempurnaan diri

Sengkolo tido mukso, kolobendu nyoto sirno
sengkala (kesialan) pasti musnah, malapetaka nyata nyata hilang

Tyasing roso mardiko,……..
timbulah rasa bebas (merdeka)

Mugiyo den sedyo pusoko Kalimosodo
semoga karena ucapan pusaka kalimat syahadat

Yekti dadi mustiko, sajeroning jiwo rogo
benar benar jadi mustika, didalam jiwa raga

Bejo mulyo waskito, digdoyo bowo leksono
keberuntungan, kemulyaan, kewaskitaan, kesaktian serta kewibawaan

Byar manjing sigro-sigro
byar.. terwujud dengan segera.

Ampuh sepuh wutuh, tan keno iso paneluh
ampuh, sepuh, utuh, tidak mempan diteluh (teluh: semacam sihir)

Gagah bungah sumringah, ndadar ing wayah-wayah
gagah riang gembira, merekah di setiap waktu

Satriyo toto sembodo, Wirotomo katon sewu kartiko
satria tata sembada, wiratama kelihatan seribu bintang

Kataman wahyu ……..Kolosebo
Ditimpakan wahyu.... kolosebo (kolo: masa, sebo: menghadap Nya) ..

Memuji ingsun kanthi suwito linuhung
aku memuji dengan menghadap Maha Tinggi

Segoro gando arum, suh rep dupo kumelun
lautan bau harum, seperti asap dupa ber arak

Ginulah niat ingsun, hangidung sabdo kang luhur
Mengolah Hati, Tekad, & Niat, mengkidung kata kata luhur (tinggi)

Titahing Sang Hyang Agung
makhluk Sang Maha Agung

Rembesing tresno, tondho luhing netro roso
Rembesan kasih sayang, tanda air mata rasa

Roso rasaning ati, kadyo tirto kang suci
rasa perasaan hati, ibarat air yang suci

Kawistoro jopo montro, kondang dadi pepadang
diwujutkan japa mantra, diketahui orang jadi penerang

Palilahing Sang Hyang Wenang
Dengan kuasa Sang Maha Kuasa

Nowo dewo jawoto, tali santiko bawono
sembilan wewujutan dewa, tali kekuatan semesta

Prasido sidhikoro, ing sasono asmoroloyo
abadi memuji, di surga

Sri Narendro Kolosebo, winisudo ing gegono
Sang Raja Kolosebo, diwisuda di angkasa

Datan gingsir….sewu warso
Tidak akan lengser (tenggelam) .... seribu tahun

Bagikan :

Tambahkan Komentar